Språk/matematik för de yngre

Vi läser en bok som handlar om de olika geometriska former. I boken finns det ”dolda former” som barnen ska leta fram.

img_7332

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

(Lpfö 98 reviderad 2010)

2383total visits,1visits today

Det här inlägget postades i Matematik, Språk. Bokmärk permalänken. Redigera